Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii

16.09.2020

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady informuje, iż na podstawie umowy nr OW-VI.052.5.13.2020 realizuje operację pt. „Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii”, której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

Termin realizacji operacji: 2.05.2020 do 15.10.2020.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 51 823,07 PLN

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:

1.      Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.

2.      Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.

3.      Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

W ramach projektu zaplanowano organizację:

•          wizyty studyjnej do Austrii i Słowacji po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich (planowana jest na IX.2020);

•          szkolenia z elementami spotkania podsumowującego (planowane jest na X.2020).

 

Grupa docelowa:

a)      Wizyta studyjna - 20 osób (mieszkańcy obszaru LGD „Zielone Bieszczady”, członkowie LGD, partnerzy projektu, jak również inne zainteresowane podmioty  z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich). 

 

b)      Szkolenia z elementami spotkania podsumowującego -  40 osób (uczestnicy wyjazdu studyjnego oraz mieszkańcy obszaru LGD „Zielone Bieszczady”, członkowie LGD, partnerzy projektu, jak również inne zainteresowane podmioty z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, m.in. inne LGD z Podkarpacia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, placówki edukacyjne).

Efekty operacji:

- liczba osób uczestniczących w wyjeździe studyjnym: 20

- liczba osób uczestniczących w szkoleniu: 40 (liczba uczestników szkolenia jest większa niż wyjazdu studyjnego z uwagi na to, iż Wnioskodawca umożliwi udział w szkoleniu również osób zainteresowanych, które nie mogły uczestniczyć w wyjeździe studyjnym; przez udział w szkoleniu będą mieli możliwość pośredniego zapoznania się efektami wyjazdu).

Przewidywanymi efektami realizacji operacji do osiągniecia w dłuższej perspektywie czasu są:

- współpraca osób i podmiotów na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej, marki lokalnej oraz produktów lokalnych na obszarze działania partnerów oraz podniesienie ich kwalifikacji i doświadczenia w wyniku transferu/wymiany wiedzy i doświadczeń zdobytych podczas szkolenia i wizyty studyjnej,

- spójne i zintegrowane oferty turystyczne na bazie produktów lokalnych, usług
i inicjatyw/przedsięwzięć objętych marką lokalną na obszarze działania partnerów,

- zaaktywizowani, w kierunku inicjatyw sprzyjających zrównoważonemu rozwoju obszarów wiejskich, mieszkańcy obszarów działania partnerów.

Uczestnicy wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwością wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich i innowacyjnymi rozwiązaniami, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną na swoim terenie. Wyjazdy studyjne to bezcenna skarbnica wiedzy zarówno dla doświadczonych, jaki i początkujących rolników i przedsiębiorców. Wizyty umożliwiają uczestnikom m.in. poznanie tradycji, wskazanie nowych ścieżek rozwoju, możliwości zastosowania innowacyjnych rozwiązań oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami (współpraca branżowa). Poprzez upowszechnianie wiedzy i doświadczeń w zakresie rolniczego handlu detalicznego, przetwórstwa i produktów lokalnych, a także agroturystyki i turystyki wiejskiej chcemy zintegrować osiągnięcia i potencjał obszarów, jak również pokazać autentyczność podejmowanych inicjatyw, które są potrzebne z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju obszarów. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość wymiany wiedzy pomiędzy doświadczonymi producentami rolnymi z Austrii i Słowacji. Przekonają się nie tylko dlaczego warto wspólnie z sąsiadami produkować, ale również jak razem wyprodukowane dobra skutecznie sprzedać przy wsparciu różnych instytucji rynku. Uczestnicy wizyty studyjnej oraz szkolenia nie tylko posiądą wiedzę na temat możliwości podjęcia działalności na obszarach wiejskich, ale także możliwości skorzystania przy takiej działalności z infrastruktury powstającego w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych inkubatora przetwórstwa lokalnego. Inspiracją stanowić będą miejsca, które odwiedzą podczas zagranicznej wizyty studyjnej.

Każdy z partnerów i lider będzie zaangażowany w proces rekrutacji uczestników zarówno wizyty studyjnej, jak i szkolenia, także do wytypowania przedstawicieli swych podmiotów do udziału w planowanych wydarzeniach.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.

ksow.pl/ksow/formularz-zgloszeniowy.html

 

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

 

 

 „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

 

 


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009