Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Leader

Rozwój obszarów wiejskich jest ważną częścią wspólnej polityki rolnej (WPR). Gdyż ponad połowa ludności UE mieszka na terenach wiejskich, które zajmują ok. 90%  terytoriów 25 państw Unii.
Przed wdrożeniem inicjatywy „Leader” podejście do rozwoju wsi miało w polityce UE zasadniczo charakter sektorowy, systemy wsparcia były ustalane „odgórnie” – na szczeblu krajowym lub regionalnym. Głównie oczekiwano zmian strukturalnych w rolnictwie. W niewielkim stopniu uwzględniano różnorodność europejskich małych ojczyzn, bogatą lokalną tożsamość, a przede wszystkim pomijano „oddolne” inicjatywy, pomysły i koncepcje rozwoju lokalnego.
Program „Leader” stał się dla społeczności lokalnych narzędziem aktywnego kształtowania rozwoju małej ojczyzny, służy przede wszystkim wdrażaniu lokalnie opracowanych strategii rozwoju terenów wiejskich. Jest programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej na rzecz współpracujących ze sobą lokalnych partnerów, którzy otrzymują wsparcie w związku ze zgłaszanymi projektami.
Wśród podstawowych cech „leaderowskiego” podejścia należy przede wszystkim wymienić:

  • zaangażowanie lokalnych społeczności we wspólne przedsięwzięcia;
  • oddolne podejście;
  • partnerstwo uczestników poszczególnych działań;
  • zintegrowane podejście;
  • tworzenie powiązań i sieć współpracy;
  • innowacyjność;
  • lokalne finansowanie i zarządzanie.

Zgodnie z założeniami „Leadera” istotne jest, by w całości przedsięwzięć na rzecz rozwoju określonego obszaru uczestniczyli w równym stopniu przedstawiciele:

  • społeczności lokalnej, w tym stowarzyszeń, fundacji itp., zaangażowani przede wszystkim w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów społecznych;
  • sektora gospodarki, w tym firm prywatnych, banków itp., zainteresowani rozwojem i dostosowaniem gospodarki do wymogów rynku, wykorzystaniem lokalnych możliwości i zasobów;
  • instytucji publicznych, w tym samorządów, placówek oświaty, kultury, służby zdrowia  itp., zorientowanych na koordynację programów i przedsięwzięć lokalnych, zainteresowanych problemami środowiska, ochroną dziedzictwa kulturowego.
Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009